БРОЈ 57
Садржај

• Смернице развоја млинарства (Фриђеш Рак)
• Шта чини храну функционалном? (Marcel Roberfroid)
• Тренд промена пекарства у свету и код нас (Радмила Секулић, Лазар Поповић)