БРОЈ 59
Садржај

• Утицаји диференцијалне брзине ваљака крупача на принос производа и гранулацију дурум крупице при експерименталном млевењу дурума на пилот млину (Hareland G.A.)
• Примена лековитог и ароматичног биља у производњи пекарских производа (Оливера Шимурина, Дејан Бркић, Милица Тандировић, Розика Вукобратовић)
• Болести везане за рад и заштита млинара на раду (Љубомир Петровић)
• Млевење кукуруза у циљу производње хране (Mario Ciquetti)
• Оплемењено шећером (Detlef Kuhn)
• Пети млинарски дани (Радмила Секулић)