БРОЈ 61
Садржај

• Искуства у млевењу дурум пшенице (Рак Фриђеш, Сабо Јожеф, Рак Мирјана)
• Утицај замрзавања и врсте додатака на активност пекарског квасца (Нада Филиповић, Гавра Калуђерски)
• Савремени трендови у менаџменту и маркетингу (Даница Тодоров, Слободанка Бранков)
• Слаткиши у новом миленијуму (Анђела Павков Аврамовић)