БРОЈ 62
Садржај

• Наменска брашна и искуства у њиховој примени (Катарина Форђерини, Мирослав Митић, Радмила Секулић)
• Одржавање у производној организацији (Благој Грубор)
• Безглутенски хлеб (Снажана Давидовић, Зоран Буџак, Предраг Рачић)
• Дисперзионо ослојени папир за индустрију амбалаже
• Млинарска школа у Новом Саду (Раденко Гајић)