БРОЈ 63
Садржај

• Одржавање у производној организацији (Благој Грубор)
• Нове класе француске пшенице
• Чоколадни десерт са вафлом-лаган специјалитет (Karl Tiefenbacher)
• Резултати анализе испитивања сушаре DVSK-3 пре и после реконструкције (Драган Живковић)
• Крафт папири за вреће
• Житна прашина и експлозије (Cavin Parnell)
• Ризици приликом куповине месилице (Manfred Jirgensen)