БРОЈ 64
Садржај

• Одржавање у производној организацији (Благој Грубор)
• Односи међу људима - основ квалитета услуге (Селимир Ркаловић)
• Јединствено решење пећи (Марио Топфер)
• Пекарска астма -двоструко улагање
• Поступци сувог раздвајања скроба и протеина (Oscar Degant)
• Преглед просечних резултата квалитета меркантилне пшенице лабораторијског и типског брашна од пшенице рода 2000. године (Весна Боца)