БРОЈ 65
Садржај

• Технолошки потенцијал пшенице јужнобанатског округа жетве 2000. године (Катарина Форђерини)
• Поступци сувог раздвајања скроба и протеина (Oscar Degant)
• Основни задатак при огледима на житним културама (Стојан Ризински)
• Да бисмо добро радили (Jozef Werli, Janos Lovacz, Ferenc Feszt, Istvan Nemeth, Endre Tasnadi)
• Проблематика мерења и дозирања масе у процесној индустрији (Драган Живковић)