БРОЈ 66
Садржај

• Опште стање и улога индустријског пекарства у Републици Србији (Златица Марковић)
• Да бисмо добро радили (Jozef Werli, Janos Lovacz, Ferenc Feszt, Istvan Nemeth, Endre Tasnadi)
• Пети пекарски дани из другог пута (Радмила Секулић)
• Пепео коме то још треба? (Tony Evers, Finlau McRitchie)