БРОЈ 67
Садржај

• Да бисмо добро радили (Jozef Werli, Janos Lovacz, Ferenc Feszt, Istvan Nemeth, Endre Tasnadi)
• Одржати свежим (Geoff Talbot)
• Да се разумемо (Небојша Спасојевић)
• Промене у пласману такозваних нових и такозваних реформских прехрамбених производа