БРОЈ 68
Садржај

• Основне физичке карактеристике и примена наменских маргарина у производњи лиснатог теста (Соња Јованов, Ержебет Хартиг, Слободанка Колаковић, Радмила Секулић, Лазар Поповић)
• Пшеница слабог млевног квалитета
• Да бисмо добро радили (Jozef Werli, Janos Lovacz, Ferenc Feszt, Istvan Nemeth, Endre Tasnadi)
• Кисело појачава интензитет ароме