БРОЈ 69
Садржај

• Технолошки потенцијал домаћих и страних дурума (Радмила Секулић)
• Да бисмо добро радили (Jozef Werli, Janos Lovacz, Ferenc Feszt, Istvan Nemeth, Endre Tasnadi)
• Основне физичке карактеристике и примена наменских маргарина у производњи лиснатог теста (Соња Јованов, Ержебет Хартиг, Слободанка Колаковић, Радмила Секулић, Лазар Поповић)
• 69 Хлеб са fibrex-ом остаје дуже свеж