БРОЈ 70
Садржај

• Оптимални услови припреме дурум пшенице за прераду (Влада Нахајовски)
• Први канадски "lights-out" млин (Stephen Leahy)
• Т-650 између потреба и могућности (Милан Скенџић)
• Тестирање ротационе пећи у радним условима (Анђела Павков Аврамовић, Лазар Поповић)
• Часопис ХЛЕБ + (Викторија Костадинов)
• Шта стоји иза надимања?