БРОЈ 71
Садржај

• Нека искуства у коришћењу рачунарских програма у млиновима (Милан Скенџић, Небојша Спасојевић)
• Квалитет хлеба са сензорног становишта (Алфред Ангерман)
• Карактеристичне бројке за млинара
• Шести млинарски дани (Радмила Секулић)
• Шта стоји иза надимања?
• Захтеви за квалитет брашна као сировине за различите пекарске производе (Лазар Поповић)
• Савремена поставка аспирације у млиновима (Небојша Спасојевић)