БРОЈ 72
Садржај

• Програм развоја нових производа или дал и смо у могућности да производимао СУПЕР ХЛЕБ (Зоран Буџак, Снежана Давидовић, Предраг Рачић)
• Суви одвајач камена (Миленко Мартинов)
• Аспекти хигијене у млину (Мирјана Рак)
• Шеста међународна изложба пекарства и посластичарства СИАБ (Радмила Секулић)
• Савремена поставка аспирације у млиновима (Небојша Спасојевић)