БРОЈ 73
Садржај

• 17 међународни конгрес нутрициониста (Радмила Секулић)
• Складиштење зрна житарица у инертној гасној атмосфери (Миладин Бркић, Марија Шарић, Милан Гнип)
• Посета пољопривредно истраживачким центрима у Мартонвашару и Сегедину (Мирјана Рак, Ева Рекецки)
• Мерач зготовљености Колумбово јаје? (Walter Freud)
• Адитиви и још понешто (Анђела Павков Аврамовић)