БРОЈ 74
Садржај

• Аспиратер - сепаратор за жито (Миленко Мартинов)
• Бакина радња живи
• Методе термичке санитације у млину (Наташа Мићуновић)