БРОЈ 77
Садржај

• Како очувати квалитет? (Милан Скенџић)
• ISO 9000 искуства у пракси (Предраг Рачић)
• О шестим пекарским данима у слици и речи (Радмила Секулић)
• Алуминијумска фолија у паковању
• Креативност и иновација (Селимир Ркаловић)