БРОЈ 79
Садржај

• Дијететско влакно у здрављу и болести (Denis Burkit)
• Нешто за младе млинаре - ово можда нисте знали (Миленко Мартинов)
• Организација млина
• Улога и примена масти у кондиторским производима (Ђерђ Карловић)
• Структура целулозе (Шуртз Ј.)