БРОЈ 8

• Коришћење отпадне топлоте од компресорских постројења (Драгољуб Дајић)
• Мешаона сточне хране будућности (John Malcolm McHugh)
• Господин Вебстер је добио пуну корпу проблема
• Енглески бакини колачи на амерички начин
• Фруктоза (Јован Јаковљевић, Julianna Gyura)
• Прашина као штетни отпадак млинске индустрије (Татјана Салић, Пољак Ласло)
• Пловне воденице у Војводини (Атила Бордаш)