БРОЈ 81
Садржај

• Примена адитива на брашно од пшенице рода 2001. године (Олга Јеринкић)
• Биофизика у пољопривредној производњи Нови Сад 22.02.2002 (Радмила Секулић)
• Технолошка решења и стање технике у силосима за житарице (Александар Лончар, Радмила Секулић, Небојша Спасојевић)
• Коришћење фолије за паковање уз уштеде
• EcoLean - шведска компанија лансира јефтинију алтернативу пластици и картону (Christopher Stock)