БРОЈ 82
Садржај

• ICC конференција 2002 Будимпешта 26-29 маја (Радмила Секулић)
• Утицај старости адитива на реолошке и пецивне особине брашна (Нада Филиповић, Јелена Филиповић, Игор Вуковић)
• Резонантно импулсна електромагнетна стимулација и њен допринос производњи пшенице (Бранко Маринковић, Мирослав Малешевић, Јован Црнобарац)
• Археолошки налази у Бачкој (Атила Бордаш)