БРОЈ 83
Садржај

• Анализа ефеката уситњавања у зависности од специфичних оптерећења ваљака (Милан Скенџић, Бранко Ћетковић)
• Технолошки квалитет наменског брашна за специфичне врсте кондиторских производа (Оливера Јокић, Гордана Мамутовић, Љубинка Попои)
• Улога ваљака (Giorgio Bademer)
• Новости у паковању ИЛАПАК или новитети са светских сајмова
• Седми млинарски дани, од 24 до 25. априла Нови Сaд (Радмила Секулић)
• Четврти међународни конгрес о вегетеријанској исхрани 8-11 април 2002 године (Радмила Секулић)