БРОЈ 84
Садржај

• Финализација млинских производа - потреба тржишта или услов опстанка млинске индустрије (Милица Појић, Милан Гнип, Јасна Мастиловић, Ђорђе Псодоров)
• Дељење теста на једноставан начин (Клеменс Холтхаус)
• Традиционална употреба кукуруза за храну и пиће (Витомир Бекрић)
• Улога ваљака (Giorgio Bademer)
• Прво саветовање „О складиштењу и заштити ускладиштених жита“ (Радмила Секулић)