БРОЈ 86
Садржај

• Први извештај са курсева у САД (Гордана Бејаровић)
• Избор и грешке код постављања филтерског медијума (Миленко Мартинов)
• Акредитовање лабораторија у млинским и пекарским предузећима (Весна Боца)
• Млинови у Немачкој: и теч даље промена структуре (Хеинрицх Фенер)
• Тамна места у белим земичкама и њихове последице (Claus Band)
• Инаучници и инжињери (John P. McKelvey)