БРОЈ 88
Садржај

• Актуелна проблематика у преради жита и брашна Палић (Радмила Секулић)
• Дефинисање технолошког квалитета крупице за производњу тестенине (Хелга Шнајдер)
• Шта се нуди на тржишту а шта нама треба? (Mathius Petry)
• Мишљење о проблематици откупа пшенице рода 2003. године за потребе Републичке дирекције за робне резерве Србије (Сима Матић)
• Прилог основама за претходни прорачун пнеуматског транспорта (Драгољуб Дајић)
• Седми пекарски дани Београд (Радмила Секулић)
• SeedMaster - успешна контрола над образовањем масне скраме на чоколади, појаве познате као сивљење чоколаде
• Прилог изосталој дискусији са седмих пекарских дана (Нада Филиповић, Гавра Калуђерски)
• Трећа међународна конференција хемијских друштава земаља југоисточне Европе о хемији у новом миленијуму - бесконачни фронт (Радмила Секулић)