БРОЈ 89
Садржај

• Практична примена опционих уговора у трговини на берзи
• Интеракција сорта - локалитет и квалитетне особине пшенице у семиаридним подручјима (Новица Младенов, Ново Пржуљ, Никола Христов, Веселинка Ђурић, Миливоје Миловановић)
• Квалитет пекарских производа и сензорско оцењивање (Весна Боца)
• СеедМастер циљана преткристализација (Петер Браун, Yuantong Zeng, Erich Windhab)
• Фоодапест (Радмила Секулић)
• Хипнеф 2002 Врњачка Бања