БРОЈ 92
Садржај

• Могућности побољшања квалитета замрзнутих квасних теста (Милимир Ковачевић)
• Стање предуслова очувања технолошког квалитета пшенице у Србији у 2002 години (Марија Бодрожа Соларов, Ђорђе Псодоров, Миленко Кошутић)
• Избор врсте ткања у млиновима (Миленко Мартинов)
• Миксирање на француски начин (Hansjorg Haldner)
• Прави доживљај у швајцарском граду Chur-у