БРОЈ 93
Садржај

• Друго саветовање „О складиштењу и заштити ускладиштених жита“ (Весна Боца)
• Поређење рада нових делилица са радом постојећих (Оливера Божић, Татјана Божић)
• Квасилица за пшеницу тyп Aquastam (Радован Никачев)
• Транспортери са полуокруглим дном (Светозар Франтар)
• Француске млинарске школе (Christiane Mazel)
• Развој воскасте пшенице