БРОЈ 95
Садржај

• Могућности примене појединих параметара технолошког квалитета у производњи наменских брашна (Милица Појић, Јасна Мастиловић, Гаврило Тановић, Александар Фиштеш)
• Осми млинарски дани (Радмила Секулић)
• Пат технологија, изазов или неминовност? (Оливера Божић, Кристина Марковић)
• Укљученост технологије жита у едукацију у области прехрамбене индустрије у Немачкој (Alfred Angermann)