БРОЈ 96
Садржај

• Друго саветовање „О складиштењу и заштити ускладиштених жита“ (Радмила Секулић)
• Производња и промет пшенице код нас и у земљама окружења (Миладин Малобабић)
• Ка фундаменталном разумевању прераде зрна (Colin Webb)
• Биолошки агенси у животној средини (Душан Ђурић, Љубомир Петровић)
• Проучавања су указала на већи степен јављања поремећаја у здрављу везаних за нека жита (Eric Schroeder)