БРОЈ 97
Садржај

• Принос зрна, брашна и хлеба у контролисаним агроеколошким условима (Веселинка Ђурић, Мирослав Малећевић, Новица Младенов)
• Хетерогеност зрнене масе пшенице као последица ботаничке структуре класа са аспекта млинске прераде (Небојша Спасојевић)
• The Escuela Latinoamericana
• Брашно за Европу
• Чување и млевење жита (Душан Дејанац)
• Суваче (Душан Дејанац)
• Дебелима прекипело