GALERIJA 21PMD
MLINPEK ZAVOD Bulevar oslobodjenja 66B 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381-21/547-681, 547-682, 547-683 064/6432564
www.mlinpekzavod.com office@mlinpekzavod.com
22. PEK-MLIN DANI (Izlagači)
22. PEK-MLIN DANI (Predavanja)
22. PEK-MLIN DANI (Razno)
22. PEK-MLIN DANI (Otvaranje)
21. PEK-MLIN DANI (Predavanja)
21. PEK-MLIN DANI (Izlagači)
21. PEK-MLIN DANI (Otvaranje)
21. PEK-MLIN DANI (Razno)
GALERIJA 22PMD
USPEŠAN SUSRET PROIZVOĐAČA I STRUČNJAKA
ODRŽANI SAJAM PEKARSTVA I MLINARSTVA I KONFERENCIJA „PEKARSKO MLINARSKI DANI“
DRUGI   SAJAM    pekarstva   i   mlinarstva   i   22.   konferencija   „Pekarsko   mlinarski   dani“   na   kojima   je nastupilo   pedesetak   izlagača   iz   Srbije   i   inostranstva,   i   koju   je   organizovao   „Mlinpek   zavod“   održan   je od   12.   do   14.   oktobra   na   Novosadskom   sajmu   koji   je   ujedno   suorganizator   ove   manifestacije. Manfestaciju   je,   simboličnim   presecanjem   hleba,   otvorio   pomoćnik   ministra   poljoprivrede   Nenad Katanić,    a    izložbene    štandove    posetili    su    i    pomoćnik    pokrajinskog    sekretara    za    poljoprivredu, vodoprivredu   i   šumarstvo   Saša   Stevanović,   kao   i   član   gradskog   veća   za   privredu   Novog   Sada   Milorad Radojević.    Pozdravljajući    održavanje    ove    manifestacije    predstavnici    stručnih    tela    i    državne administracije   složili   su   se   da   su   mlinarska   i   pekarska   delatnost   izuzetno   važne   za   privredu   Srbije,   a da   ulaganje   u   inovacije   u   tim   oblastima   doprinosi   da   domaća   poljopriveda   bude   konkurentnija   na tržištu.Sajam   i   konferencija   odvijali   su   se   pod   sloganom   „Dođi,   vidi,   nauči,   primeni“.   Pored   brojnih novina   u   oblasti   pekarstva   I   mlinarstva   koje   su   posetiocima   predstavili   izlagači,   manifestaciju   je pratio    niz    stručnih    tribina    i    edukativnih    radionica    -    predavanja    na    kojima    su    ušestvovali najeminentniji   stručnjaci   iz   pekarske,   mlinarske   i   poslastičarske   profesije.   Razgovaralo   se   o   nizu važnih   tema   u   ovoj   oblasti.   Prvo   predavanje   praćeno   panel   diskusijom   u   kojoj   su   učešće   uzeli   svi učesnici   u   lancu   oplemenjivanja,   proizvodnje,   prerade   i   distribucije   pšenice,   kao   i   predstavnici Ministarstva   poljoprivrede   bilo   je   posvećeno   večito   aktuelnoj   temi   –   kvalitetu   pšenice,   brašna   i pekarskih   proizvoda.   Sučeljeni   su   stavovi   prisutnih,    koji    su    o    mnogim    pitanjima    bili    oprečni,    ali    su    se   svi    složili    u    jednom:    da    je    preko    potrebno    preduzeti    mere    da    se    i    u    našoj    zemlji    pšenica    razvrstava   po    kvalitetu,    jer    zbog    odsustva    ovog    postupka    gube    svi.    Povodom    teme    u    okviru    koje    su    postojeće,   široko    primenjene,   ali   dugotrajne   I   skupe   reološke   metode   sučeljene   sa   novom   metodom   koja namenski   kvalitet   brašna   predviđa   na   bazi   vezivanja   različitih   rastvarača,   gošća   sajma   je   bila   prof. dr.   Meera   Kweon   iz   Južne   Koreje   koja   je   ovu   metodu   razvila   krajem   prošlog   veka,   a   koja   je   široku primenu   našla   u   Americi   i   Aziji   za   najrazličitije   svrhe   kontrole   kvaliteta   u   ujednačenosti   svojstava brašna. Pekarima   je   od   strane   eminentnih   stručnjaka   predstavljen   potencijal   i   rešenja   kada   je   u   pitanju širenje   proizvodnog   programa   pekare   poslastičarskim   proizvodima.   Predstavljen   je   asortiman   sirovina koje   se   koriste   u   poslastičarstvu,   oprema   i   pribor   koji   su   potrebni   za   uspešnu   implementaciju poslastičarskog   programa,   kao   i   niz   gotovih   smeša   za   poslastičarske   proizvode   koje   u   pekarama umnogome    olakšavaju    proizvodnju    poslastičarskog    programa.    Razvoju    znanja    pekara    u    pravcu optimizacije   najznačajnijeg   procesa   u   pekari   bila   je   posvećena   tema   sa   zvučnim   nazivom:   Peć   -   srce pekare.   U   okviru   ove   teme   pekarima   su   predstavljeni   načini   kako   da   se   izborom   pravilnog   režima pečenja izbegnu propusti u pečenju i uštedi. Poslednjeg   dana   sajma   održan   je   veliki   školski   čas   za   početnike,   ali   i   iskusne   pekare   –   „Pšenica, mlinarstvo   i   pekarstvo   na   dlanu“   kom   je   prisustvovalo   pored   jednog   broja   zaposlenih   u   pekarama   i
preko   250   učenika   i   profesora   srednjih   stručnih   škola   koje   obrazuju   kadrove   mlinske   i   pekarske struke. O svim ovim temama čitajte opširnije u sledećim brojevima našeg časopisa. Sajam   je   održan   u   Master   hali   Novosadskog   sajma   i   izlagači   su   izuzetno   zadovoljni   načinom   na   koji   su se   predstavili.   Gotovo   bez   izuzetka,   ukazali   su   da   je   ovogodišnja   manifestacija   po   mnogo   čemu nadmašila   prethodne,   te   da   je   na   pravi   način   prezentovan   značaj   mlinarstva   i   pekarstva   za   privredu Srbije.   Na   priredbi   su   učestvovali   proizvođači   opreme   i   mašina   za   pekarstvo   i   mlinarstvo,   a   posetioci, stručnjaci,   kao   i   oni   koji   se   već   bave   ovim   poslom   mogli   su   da   vide   i   čuju   sve   što   je   aktuelno   u   ovim oblastima. Posebnu   pažnju   je   privukao   impozantni   štand   Generalnog   sponzora,   firme   „Dadex“   iz   Mačvanske Mitrovice,   na   kom   je   rad   pekarske   opreme   iz   ponude   ovog   proizvođača   demonstriran   kroz   stalnu proizvodnju    vrhunskih    pekarskih    proizvoda    te    su    posetioci    mogli    da    uživaju    u    virtuoznim majstorijama   pekara-demonstratora   i   da   probaju   raznovrsne   pekarske   proizvode   Pekarskog   Centra „Progres“.   Živo   je   bilo   i   na   štandu   Zlatnog   sponzora   –   predstavnika   švajcarske   firme   „Bühler“,   lidera u inovativnosti, gde su predstavljeni novi trendovi u preradi žita. U   svojstvu   Srebrnog   sponzora   na   sajmu   su   zapažen   nastup   imali   poznati   proizvođač   visokokvalitetne pekarske    opreme    iz    Češke    Republike    -    firma    „Kornfeil”    i    sve    prisutniji    na    ovim    prostorima, proizvođač mlinske opreme iz Turske – firma „Alapala”. Iznenađenje   ovogodišnjeg   sajma   je   bilo   predstavljanje   linije   za   proizvodnju   keksa   Bronzanog   spozora sajma   -   poljske   firme   „Hasborg“   sa   demonstracijom   rada   na   licu   mesta   kroz   proizvodnju   beskrajnog asortimana   neodoljivih   proizvoda   na   bazi   keksa   sa   najraznovrsnijim   kombinacijama   sastava   testa, punjenja, dekoracije i oblika. Pored   toga,   izlagači   su   ukazali   da   je   održavanje   ove   manifestacije   izuzetno   važno   za   dalji   razvoj   i napredak   ove   privredne   grane,   a   da   susreti   poput   ovog   omogućavaju   da   se   na   jednom   mestu   okupe, razmene   iskustva,   utvrdi   dosadašnja   saradnja,   ali   i   uspostave   novi   poslovni   kontakti.   I   tako   je   i   bilo, jer    su    učesnici    i    izlagači    tokom    sajma    razgovarali    sa    potencijalnim    poslovnim    partnerima, uspostavljeno   je   niz   novih   kontakata,   a   komercijalni   rezultati   bili   su   zapaženi.   Uz   prodaju,   izlagači su   i   ugovorili   niz   poslova,   a   deo   obavljenih   razgovora   biće   realizovan   u   danima   posle   sajma.   Zbog toga   se   već   sada   sa   sigurnošću   može   reći   da   će   naredni   sajam   i   konferencija   okupiti   i   više   izlagača, koji   će   se   predstaviti   na   više   prostora   nego   ove   godine. Tako   će   Novi   Sad   i   sledeće   godine   ponovo   biti mesto   na   kojem   će   se   okupiti   proizvođači   i   stručnjaci   u   oblastima   mlinarstva   i   pekarstva,   a   ponudu ćemo   proširiti   sa   opremom   za   poslastičare   i   konditore   kao   i   proizvođačima   pakerica.   Na   sajmu   će moći   da   se   vide   najnovija   dostignuća   u   ovim   oblastima,   kupi   oprema   sa   sajamskim   popustom   i razmene   iskustva,   a   korist   će   imati   svi   –   i   oni   koji   se   tim   poslom   bave,   ali   i   potrošači,   koji   te proizvode kupuju.
11-13. 10. 2018.